Huvudmeny

Lönepolitik och lönebildning

Högskolans lönepolitik ska vara långsiktig och tydlig. Samtliga medarbetare ska känna till de bedömningsgrunder som tillämpas inom högskolan samt ha kännedom om utgångspunkter och grunder för lönesättning och vad hon eller han kan göra för att påverka sin lön.

En förutsättning för en effektiv verksamhet är att högskolan kan säkerställa kompetensförsörjning genom att rekrytera, motivera, utveckla och behålla den personal som behövs. Lönesättningen är ett av flera medel att styra verksamheten mot uppsatta mål och motivera de anställda till goda arbetsprestationer och vilja till utveckling.

Lönepolitik vid Högskolan i Borås, Dnr 616-14 (pdf)

Medarbetarsamtal, Dnr 616-14 (pdf)

Beskrivning av process för lönesättning vid Högskolan i Borås, Dnr 616-14 (pdf)

Lönekriterier vid Högskolan i Borås, Dnr 616-14(pdf)

Introduktion till lönesamtal och lönesättande samtal, Dnr 633-16 (pdf)

Introduction to salary dialogues and salary-setting dialogues, Dnr 633-16 (pdf)

Förberedelsematerial för lönesamtal och lönesättande samtal, Dnr 633-16 (pdf)

Preparatory material for salary dialogues and salary-setting dialogues, Dnr 633-16 (pdf)

Utbildning inför lönesättande samtal (pdf)

Beslut om ny lön efter lönesättande samtal (pdf)