Huvudmeny

Sjukdom

Följande rutiner gäller om du blivit sjuk och inte kan vara på jobbet.

Sjukanmälan

Läs på HR-Löns supportsida.

Sjuklön

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod betalar arbetsgivaren sjuklön och fr o m den 15 dagen betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Det är viktigt att aktuell inkomst är anmäld till Försäkringskassan så att rätt sjukpenning betalas ut. Högskolan betalar ut sjuklön med:

  • Helt avdrag dag 1 (karensdag)
  • 80 procent i sjuklön dag 2 t.o.m. dag 14
  • 10 procent i sjuklön dag 15 t.o.m. dag 364

Sjukpenningen från Försäkringskassan är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Se mer information från Försäkringskassan (extern länk).