Huvudmeny

Avsluta anställning

Att en anställning avslutas kan ske av många olika skäl. Här finns samlat information om vilka regler som gäller vid exempelvis uppsägning från arbetstagaren samt pension och delpension

För mer information om rutiner som bör följas i samband med att en person avslutar sin anställning vid högskolan, se sidan Avslutsrutin.

Bestämmelser om uppsägning finns i Lag (1982:80) om anställningsskydd (extern länk) (LAS), Villkorsavtal/-T och Trygghetsavtalet.

Om du ska säga upp dig registrerar du din uppsägning i Primula under menyvalet Egen uppsägning.