Huvudmeny

Undervisning eller annan institutionstjänstgöring

En del av din doktorandtid kan du använda för att utveckla pedagogisk och kommunikativ förmåga, en viktig del för din personliga utveckling. Omfattningen för doktorander som har en heltidsanställning är högst 20% av arbetstiden och innebär oftast att du medverkar i Högskolan i Borås grundutbildning.

Som ett stöd inom ramen för undervisning skall du som doktorand under dina doktorandstudier genomgå en kurs i högskolepedagogik alternativt kunna uppvisa motsvarande kunskaper från tidigare erfarenheter. Rekommendationen är att ta denna kurs så tidigt som möjligt efter det att du påbörjat utbildningen så att du har en god grund att stå på då du bedriver undervisning på grund- och/eller avancerad nivå. 

Institutionstjänstgöringens omfattning och innehåll ska anges i den individuella studieplanen. Tjänstgöringen ska utformas med tanke på att den ska ha relevans för dina doktorandstudier. För att se till att detta uppnås skall institutionstjänstgörningen planeras genom gemensam diskussion mellan dig som doktorand och både studierektor för forskarutbildning och studierektor för grundutbildning. Du måste dock vara medveten om att det inte är säkert att din institutionstjänstgöring kommer att ligga jämnt fördelat under din doktorandtid. Vissa perioder kan innebära mer institutionstjänst än andra.