Huvudmeny

Doktorsexamen och Disputation

Doktorsavhandlingen är antingen ett enhetligt sammanhängande vetenskapligt verk, monografiavhandling, eller en sammanfattning av vetenskapliga artiklar, s.k. sammanläggningsavhandling. Totalt omfattar doktorsexamen 240 hp.

Högskolans olika forskarutbildningar har sinsemellan mycket olika karaktärer och skiljer sig beträffande forskningsmiljöer, värderingsnormer och publiceringstraditioner. Det finns dock 
gemensamma riktlinjer kring vad som gäller vid disputationen.

Högskolans gemensamma riktlinjer för disputation finner du länkade nedan.

Riktlinjer kring disputation