Huvudmeny

Inför disputationen

Inför disputation uppstår normalt många frågor. Denna sida ska förhoppningsvis ge dig svar på en del av de huvudsakliga frågorna.

Godkända disputationstider

Kontrollera att disputationstid ligger inom de av högskolan fastställda och godkända datum då en disputation får äga rum. 

Disputationsbeslut

efter att anhållan om disputation behandlats och när disputationsbeslutet är taget i Forskarutbildningsutskottet (FUU) skickas det till dig och din huvudhandledare via e-post. Beslutet distribueras sedan till övriga berörda via utskottet.

Skicka in delarbeten

Samtliga delarbeten (alt monografi) skickas till FUU i pdf-format via e-post, se nödvändig framförhållning i tidsplanen.

Betygsnämnd

Inför disputationen kommer betygsnämnden att förhandsgranska dina delarbeten/monografi och lämna ett förhandsgranskningssvar och jävsintyg. Se mer information om betygsnämnden.

Opponent

Opponenten lämnar jävsintyg och får i samband med det ytterligare information från akademikansliet, läs mer på sidan Opponent.

E-spikning

Samtidigt som du traditionsenligt spikar din avhandling med hammare och spik i högskolans bibliotek ska den även publiceras digitalt i DiVA. Du måste alltså förbereda den digitala publiceringen i så god tid att berört forskarutbildningsutskott kan granska din e-publicering senast en vecka före utsatt spikdatum som är tre terminsveckor före din disputation.

Pressmeddelanden om avhandlingsresultat

Kommunikation skickar nästan varje månad ut pressmeddelanden om avhandlingsresultat till massmedia. En många av högskolans pressmeddelanden resulterar i att journalister skriver artiklar i tidningar och gör inslag i radio och teve om vår forskning.