Huvudmeny

Opponent

Huvudhandledare alternativt studierektor ansvarar för att opponenten får avhandlingen tillhanda senast tre veckor före planerad disputation.

Nedanstående information skickas till opponent via berört Forskarutbildningsutskott/Nämnden för Konstnärlig utbildning och forskning. Alla ifyllda blanketter ska skickas vidare till ansvarig ekonomiadministratör:

Länkar