Huvudmeny

Doktorspromotion

Med doktorspromotion menas den ceremoni, där ett universitet eller en högskola som har examenstillstånd på forskarnivå, ger doktorerna deras yttre tecken genom lärdomens insignier: ringen, hatten/kransen och diplomet. 

Delta i doktorspromotionen
Högskolan i Borås har tillstånd att utfärda doktorsexamen inom fyra områden, och om du tagit ut din doktorsexamen inom ett av dessa områden under perioden 1 mars 2018-28 februari 2019 är du berättigad att delta i högskolans årliga doktorspromotion i maj 2019.
Högskolan i Borås promoverar doktorer inom de områden där högskolan har examensrättigheter på forskarnivå. Detta innebär att det i dagsläget är doktorer inom Biblioteks- och informationsvetenskap, Människan i vården, Resursåtervinning samt Textil och mode som är aktuella för promovering.

Reportaget på denna sida är från högskolans professorsinstallation och doktorspromotion 2017.