Huvudmeny

Handledning

Som doktorand har du rätt till handledning som ger dig den hjälp och stöttning du behöver under din tid som forskarstuderande. Du har en huvudhandledare och minst en biträdande handledare. Handledare och en eventuell examinator bildar tillsammans din handledargrupp för att det alltid ska finnas någon handledare som har tid och möjlighet att ta sig an de frågor du vill diskutera. 

Frågor som rör arbetsmiljö och arbetsrätt är det dock inte din handledare som bär ansvar för utan denna typer av frågor ska avhandlas med din sektionschef.

Du som är doktorand inom ett område där Högskolan i Borås saknar forskarexamensrättigheter och därför är antagen till forskarutbildning vid annat lärosäte skall ha en handledare från Högskolan i Borås och en handledare från det examensutfärdande lärosätet. Forskarstuderande med annan anställning än vid Högskolan i Borås (samverkansdoktorand) ska ha en kontaktperson hos arbetsgivaren.