Huvudmeny

Introduktion för nya doktorander

Varje höst hålls en introduktionsdag för alla nya doktorander. Då ges både allmän information om forskarstudier samt hur högskolans organisation och struktur ser ut. Därtill pratas det om vilka rättigheter och skyldigheter du som doktorand har samt vart du kan vända dig i frågor som rör jämställdhet och arbetsmiljö.

Som nyantagen doktorand kommer du att få en personlig inbjudan till introduktionsdagen och hemsidan uppdateras när årets introduktionsdag närmar sig.

Som nyantagen doktorand får du även en introduktion inom ditt egna forskningsområde och den miljö du kommer vistas i under de kommande åren. Här får du reda på vilka speciella regler och rutiner som gäller för just din utbildning samt får en chans att bli introducerad till övriga kollegor inom din sektion.

Kurs i svenska för internationella doktorander

Om din handledare bedömer lämpligt att du bör genomgå en svenskkurs för att tillskansa utbildningen fullt ut skall denne anmäla till antagningsenheten att registrering skall ske. Du som doktorand antas då utanför ordinarie antagningstal.

För mer information om den svenskkurs som erbjuds, klicka på länken nedan:
Språkkurs i svenska 

 

Årets introduktionsdag

Datum: 24 oktober - 2018

Tid: 9.00-16.00

Lokal: E8 - Tornrummet

Program: Schema över dagen, pdf

Anmälan sker senast den 12 oktober.