Huvudmeny

Registrering i LADOK

Högskolan i Borås använder studiedokumentationssystemet Ladok, där alla doktorander registreras. Registreringen sker i samband med att du antas till forskarutbildningen. Följande uppgifter finns bokförda i Ladok:

  • Personuppgifter, dvs. namn, adress och personnummer
  • Datum för antagning
  • Forskarskola/forskarutbildningsämne
  • Grundexamen, dvs. vid vilket universitet/högskola du avlagt grundexamen
  • Eventuell licentiatexamen
  • Aktivitetsgrad, dvs. hur stor del av din tid som ägnas åt enbart forskarstudier (ej inräknat eventuell undervisning eller akademitjänstgöring)
  • Försörjning, exempelvis doktorandtjänst
  • Godkända kurser i forskarutbildningen


Tänk på att be forskningshandläggare vid din akademi att ändra uppgifterna i Ladok om du flyttar etc. Vid namnbyte och vid ändring av personnummer skall du skicka ett personbevis för ändring i Ladok. Eventuella utskick till baseras på de adressuppgifter som finns i Ladok.