Huvudmeny

Biblioteks- och informationsvetenskap 

Kurser som ges lokalt på högskolan är i första hand riktade till forskningsområdets egna doktorander, men i mån av plats kan doktorander från övriga delar av högskolan delta. Tilldelning av kursplats baseras på kriterierna, behörighet, plats och relevans.

Kursutbud

Anmälan sker till: jonas.andersson@hb.se

Planerade kurstillfällen

HT 2016

Dynamics of Knowledge Organization, 7,5 hp
(startar 6/12 och ges på halvfart)
Viktig information gällande kursen, läs här.

VT 2017

Kvantitativa analysmetoder i bliblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 hp.
(startar i februari och slutar i maj)
Kursansvarig: Mikael Gunnarsson och Johan Eklund