Huvudmeny

Övriga utbildningsmoment

Definitionen av övriga utbildningsmoment bör framgå ur allmän studieplan eller undantagsvis ur den individuella studieplanen (ISP).

Övriga utbildningsmoment bör vara poänggivande för att kunna registreras i Ladok, om inte är det upp till examinator och handledare att bedöma om doktorand uppfyllt de definierade moment som då ska finnas tydligt angivna i ISP:en.

Exempel på  övriga utbildningsmoment kan t.ex. vara konferensdeltagande, deltagande i seminarieserier och fördjupningsarbete i samband med undervisning.