Huvudmeny

Samverkan i internationell miljö

Många av högskolans forskargrupper bedriver sin forskning i en internationell miljö. Grupperna har täta kontakter med forskargrupper inom samma område och våra egna forskare vistas periodvis utomlands. Forskare från andra länder kommer till högskolan för kortare eller längre perioder. Att delta eller medverka i vetenskapliga konferenser både i Sverige och utomlands är vanligt.

Samverkansforskning

Som doktorand medverkar du ibland i forskningsprojekt som genomförs i samverkan med organisationer utanför Högskolan i Borås. Samverkan med det omgivande samhället på såväl internationell, nationell som lokal nivå är en viktig för att uppfylla Högskolan i Borås devis; vetenskap för profession.

Kurs i svenska för internationella doktorander

Om din handledare bedömer lämpligt att du bör genomgå en svenskkurs för att tillskansa till utbildningen fullt ut skall denne anmäla till antagningsenheten att registrering skall ske. Du som doktorand antas då utanför ordinarie antagningstal.

För mer information om den svenskkurs som erbjuds, klicka på länken nedan:
Språkkurs i svenska