Huvudmeny

Stöd och inflytande

Här kan du läsa om vilka möjligheter du har att dels påverka din utbildning men också var du kan söka stöd om du behöver hjälp i vissa frågor.

Studentinflytande

Studentinflytandet vid högskolan är en viktig möjlighet för dig som forskarstuderande att påverka din utbildning och din studiesituation. Rätten att representeras i organ som direkt eller indirekt rör forskarutbildningen är lagstadgad.

Doktorandrepresentanter uppmanas att ingå i följande organ:

  • Forsknings- & Utbildningsnämnden
  • Nämnden för konstnärlig utbildning och forskning
  • Forskarutbildningsutskotten
  • Forskarrådet

Studentkåren

En av studentkårens viktigaste uppgifter är att arbeta med hur utbildningen på högskolan fungerar. De arbetar också för att du som student ska få möjlighet till en nära kontakt med omvärlden under studietiden.

Trivsel och studiesocial verksamhet är en annan viktig uppgift för studentkåren för att du ska få en så bra studietid som möjligt. Dessutom ordnar de rabatterbjudanden till sina medlemmar. Förnärvarande ligger doktorandsektionen hos studentkåren vilande, men vi hoppas att intresse finns för att starta upp denna inom kort.

Att vara medlem i studentkåren är frivilligt.

Läs mer om studentkåren på deras hemsida.

Studenthälsa

Att studera är ofta krävande och att må bra fysiskt och psykiskt är en god grund för att klara studierna. Som anställd doktorand vid Högskolan i Borås har du tillgång till stöd via vår företagshälsovård. 

Du som är stipendiat har istället möjlighet att kontakta studenthälsan arbetar med förebyggande hälsovård och individuella kontakter. De erbjuder stöd i olika former t ex genom samtal, viss behandling eller att du deltar i någon av deras gruppverksamheter. Studenthälsan är ett komplement till primärvård, länssjukvård och till kommunens insatser. På Studenthälsan arbetar kurator och sjuksköterska

Läs mer om studenthälsan på vår studentwebb.

Läs mer om Företagshälsovård

Jämställdhet & likabehandling

Högskolan i Borås arbetar kontinuerligt för ökad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet. Ett av högskolans långsiktiga mål är att värdesätta och tillvarata de kompetenser, kunskaper och erfarenheter som finns hos individer i verksamheten.

Om du vill vet mer om hur högskolan arbetar med dessa frågor så finner du mer information här:
Information om jämställdhet och likabehandling