Huvudmeny

Studieuppehåll

Vid tillfälligt uppehåll av forskarstudier ska anmälan om studieuppehåll göras. Normalt begärs studieuppehåll då man har giltiga skäl. De vanligaste orsakerna till giltiga studieuppehåll är föräldraledighet eller långvarig sjukdom. 

I de fall studieuppehållet överskrider en hel termin ska ansökan kompletteras med en uppdaterad aktivitets- och försörjningsblankett (F4) som redogör för aktiviteten under perioden. Vid studieuppehåll som sträcker över en hel termin (upp till max 2 terminer) ska underlag lämnas till ladokadministratör som registrerar studieuppehåll.

Blankett

Anmälan om studieuppehåll (pdf)