Huvudmeny

Styrdokument

De styrdokument som presenteras här reglerar centrala frågor för forskarutbildningen vid högskolan i Borås.

De flesta styrdokument fastställs av rektor eller av högskolans styrelse. Flertalet regler för forskarutbildningen finns integrerade i styrdokument som gäller för anställda eller studerande vid högskolan, d.v.s. mer generella styrdokument. Högskolans fastställda styrdokument förhåller sig till de lagstadgade regler som återfinns i högskolelag och högskoleförordning. 

Generella styrdokument

Specifika styrdokument för utbildning på forskarnivå

Allmänna studieplaner för Högskolans forskarutbildningar