Huvudmeny

Informationshantering

Följande kurser ges inom området informationshantering

E-böcker

Tillsammans går vi igenom hur du kan använda de e-böcker som biblioteket erbjuder. Exempelvis att ladda ned till iPad/Android, skriva ut, göra anteckningar och spara bokmärken.

Kontakt för mer information

Martin Borg


Kurser i EndNote

Lär dig grunderna i referenshanteringsprogrammet EndNote.

Kontakt för mer information

Martin Borg


Informationskompetens

Biblioteket erbjuder handledning och konsultationer inom en mängd områden: Behöver du stöd för dina sökningar i olika databaser? Har du behov av att uppdatera dina kunskaper om Harvard-systemet? Vill du lära dig mer om hur bibliotekets söktjänst Primo fungerar? Vill du vara säker på att den litteraturlista du sammanställer är korrekt? Våra undervisande bibliotekarier erbjuder stöd i grupp eller enskilt i mån av tid. Vi utformar innehållet tillsammans utifrån önskemål och behov.

Kontakt för mer information

Sara Hellberg