Huvudmeny

Andra möjligheter

Förutom de utbyten och samarbeten som hanteras av högskolan finns en uppsjö av olika möjligheter till kompetensutveckling genom internationellt utbyte och samarbete. Nedan presenteras kort ett par olika möjligheter till samarbete inom högre utbildning. 

ERASMUS+

Inom programmet Erasmus+ finns ett flertal andra möjligheter till samarbete (förutom Erasmus mobilitet, fortbildning och undervisning). Exempel på samarbetsmöjligheter är strategiska partnerskap, kunskapsallianser och gemensamma masterprogram. Mer information om dessa och andra möjligheter finns att läsa på Universitets- och högskolerådet eller Europeiska kommissionen.

ASEM-DUO

ASEM-DUO Fellowship Programme är ett utbytesprogram för studenter och lärare i Europa och Asien. Samarbetet sker inom ramen för Asem (Asia-Europe Meeting) och bygger på ömsesidighet. Deltagande länder utbyter en student eller lärare i varje riktning och ett ekonomiskt bidrag tilldelas.
Mer information på ASEM-DUO:s webbsida 

STINT

Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) erbjuder flera olika bidrags- och stipendieprogram för att stödja internationalisering vid svenska lärosäten. Programmen avser att tillgodose olika behov så som initiering av internationella projekt, stöd i utvecklandet av gemensamma program och stöd för strategisk internationalisering på lärosätesnivå. STINT har för avsikt att deras program ska innefatta de flesta kategorier av forskare och lärare inom alla discipliner. Mer information om STINT:s program