Huvudmeny

Teaching Sabbatical - STINT

Utveckling av utbildning och lärarrollen i Hong Kong, Singapore, Japan och USA - STINT Teaching Sabbatical

Du som är lärare vid Högskolan i Borås kan genom Stiftelsen för Internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT) få stipendium för vistelse vid ett lärosäte i Hong Kong, Singapore, Japan eller USA och där delta i planering och genomförande av undervisning.

STINT Teaching Sabbatical är ett stipendieprogram som vill stimulera till ökat internationellt utbyte vad gäller undervisning och utveckling av utbildning genom att svenska lärare får möjlighet att vistas vid ett lärosäte med hög utbildningskvalitet. Syftet med programmet är att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfaren­heter med utgångspunkt i lärar­rollen, snarare än i forskar­rollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och att nya nätverk bildas.

Läraren som söker ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid högskolan. Stipendiet, som är personligt och skattefritt, tilldelas läraren. Stipendiebeloppet fastställs av STINT och beräknas utifrån lönebortfall och merkostnader i samband med vistelsen. STINT bekostar resan till och från vistelseorten för stipendiaten och eventuella medföljande.

Läs mer om STINT Teaching Sabbatical (extern länk).

Ansökan

Intresserade lärare gör en intresseanmälan till Högskolan i Borås på avsedd blankett som tillhandahålls av akademisamordnaren för internationalisering. Bland de intresserade lärarna väljer Högskolan i Borås ut maximalt två lärare som nomineras till STINT som stipendiater. Samtliga ansökningshandlingar ska vara på engelska.

I din ansökan till att bli nominerad av Högskolan i Borås ska du beskriva varför du söker STINT Teaching Sabbatical, varför du är en lämplig kandidat och hur erfarenheten kommer att gynna Högskolan i Borås. Ansökningar skickas till samordnaren för internationalisering vid din akademi.

Deadline för din ansökan är den 18 augusti.

Kontakta akademisamordnaren för internationalisering

Akademin för textil, teknik och ekonomi:

Ilona Sárvári Hórvath
E-post: ilona.horvath@hb.se
Telefon: 033-435 4684

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd:

Laura Darcy
E-post: laura.darcy@hb.se
Telefon: 033-435 4717

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT:

Veronica Trépagny
E-post: veronica.trepagny@hb.se
Telefon: 033-435 4065
Mobil: 0701-040761

Rapportering

Som STINT-stipendiat är du skyldig att lämna in en rapport om ditt utbyte till Högskolan i Borås. Detta görs på särskilt formulär som medföljer meddelandet om beviljande. Högskolan i Borås och stipendiaten utarbetar gemensamt en plan för hur stipendiatens kunskap och erfarenhet ska spridas och tas tillvara i organisationen.

Intervjuer och information från tidigare STINT-stipendiater

Helena Francke - Chinese University of Hong Kong 

Tobias Richards - University of California Berkeley

Malin Nilsson - National University of Singapore