Huvudmeny
Bild på The Humboldt University of Berlin

Undervisning på partnerlärosäte i Europa - Erasmus

Erasmus+ är ett utbytesprogram finansierat av EU som gör det möjligt för dig som lärare att få stipendium för att kunna undervisa vid ett annat lärosäte som deltar i Erasmussamarbetet. Behöriga länder är de 28 EU-länderna samt Island, Liechtenstein, Norge, Makedonien och Turkiet. Det måste finnas ett bilateralt avtal med lärosätet.

Lärarmobilitet - undervisningsuppdrag

Erasmusstipendium för undervisningsuppdrag kan ges till undervisande personal som åtar sig en undervisningsperiod vid ett lärosäte som också deltar i Erasmussamarbetet (och som innehar ett Erasmus Charter for Higher Education, ECHE). Det måste finnas ett bilateralt avtal med lärosätet. Stipendier för undervisningsuppdrag kan även ges till personer från ett utländskt företag/organisation som åtar sig ett undervisningsuppdrag vid Högskolan i Borås.

Huvudsyftet med Erasmusprogrammet lärarmobilitet undervisningsuppdrag är att:

 • Skapa utbyten av pedagoger och pedagogiska metoder
 • Erbjuda personal kompetensutveckling
 • Främja samarbeten mellan lärosäten i Europa
 • Dela erfarenheter och goda exempel med kollegor i Europa
 • Bredda och utveckla kursinnehåll
 • Motivera studenter och personal att åka på utbyte
 • Ge möjlighet till studenter som inte åker på utbyte att ta del av kunskaper och internationalisering (internationalisering på hemmaplan)

Vad kan du göra?

All typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad-, och forskarnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet är godkända aktiviteter. Undervisningen kan exempelvis bestå av: 

 • Föreläsningar
 • Seminarier
 • Individuell handledning
 • Examination

Det behöver upprättas en överenskommelse om planerad undervisning, ett så kallat Staff mobility for teaching – mobility agreement. Ett lärarutbyte måste pågå i minst två dagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar. Högskolan i Borås har beslutat att bevilja stipendium för max en veckas utbyte, detta för att möjliggöra att fler lärare kan åka på utbyte. Det går givetvis att vara iväg längre än så, men man kan bara få stipendium för en vecka.

Finansiering

Ersättning för Erasmusutbytet görs i efterhand genom att medel överförs till din akademi/enhet, till det på förhand angivna projektnumret. Summan på stipendiet beror på hur många dagar utbytet ska äga rum (max 5), antalet resdagar (max 2), vilket land du reser till och ifall särskilda behov föreligger. Med andra ord är Erasmusstipendiet ett bidrag som inte per automatik räcker samtliga kostnader som kan uppstå vid utbytet. I övrigt fungerar utbytet som en vanlig tjänsteresa.

Ansökan

Du kan få hjälp med inledande kontakter med partnerlärosätet av internationell koordinator på din akademi/enhet, men du arrangerar själv ditt utbyte. Ta i god tid kontakt med din chef om du är intresserad av utbyte, till exempelvis vid utvecklingssamtalet, så att denne kan planera och budgetera för ditt utbyte. Fundera över vad du vill få ut av ditt utbyte och vart du vill åka. Titta på om något av högskolans partneruniversitet kan vara intressant för undervisning. Ta även kontakt med en internationell koordinator som ansvarar för utresande mobilitet vid din akademi så att denne kan kontrollera att det finns ett giltigt avtal. Denne bör även vara din kontaktperson från högskolan. Kontaktuppgifter för International Office hittar du här. Observera dock att det är du själv som kontaktar mottagande lärosäte angående mobilitetens tidpunkt och innehåll.

Fyll först i den interna ansökningsblanketten (nedan) om Erasmus fortbildningsstipendium, som även ska signeras av din chef samt din närmaste internationella koordinator, och skicka blanketten till exchange@hb.se. Du kommer inom kort att få besked om medel finns tillgängligt.

Om medel finns har du 30 dagar på dig att inkomma med en komplett Staff mobility for teaching - mobility agreement, vilket är överenskommelsen med mottagande part gällande de mer precisa planerna för utbytet (finns här nedan). Observera att det är du själv som ansvarar för att mottagande lärosäte skriver under denna blankett.

Observera att din ansökan måste ha inkommit senast åtta veckor före planerad avresa samt att endast kompletta ansökningar behandlas.

Blanketter

Urval

Urval sker enligt principen först till kvarn. Vid en konkurrenssituation prioriteras personer som tidigare inte har fått Erasmusstipendier. Prioritet ges även åt lärarutbyten som utöver undervisningen är en integrerad del av ett utbildningsprogram på värdlärosätet, leder till utarbetandet av nytt undervisningsmaterial, fördjupande och utökade kontakter och samarbeten, samt förbereder för framtida samarbetsprojekt.

Vill du istället fortbilda dig i dina egna arbetsuppgifter genom jobbskuggning vid ett annat lärosäte/organisation/företag eller delta i en kurs, seminarium eller workshop kan du ansöka om Erasmusstipendium för fortbildning