Huvudmeny
Bild på en person som paddlar i en flod

Samarbete med utvecklingsländer - Linnaeus Palme

Du som är anställd vid högskolan kan ingå långsiktiga samarbeten i projektform med lärosäten i utvecklingsländer. Syftet med programmet är att skapa långsiktiga samarbeten baserade på ömsesidig nytta, med lärosäten i utvecklingsländer. Samarbetet sker i projektform under en period på upp till 8 år.

Varje projekt innefattar fyra delar; planeringsresor, lärarutbyte, studentutbyte samt utvärderingsresor och utbytena finansieras med stipendier, Linnaeusstipendier för utresande svenska deltagare och Palmestipendier för inresande utländska deltagare. Planeringsresan utförs under första året och syftar till att förbereda kommande utbyten samt utforma mål och syfte med projektet. Lärarutbytets syfte är att kunskaper och erfarenheter ska spridas och berika undervisningen vid deltagande lärosäten. Studentutbyten ska ge studenterna akademiska meriter lika väl som internationell erfarenhet och förståelse för andra kulturer. Efter tre års samarbete och i slutet av samarbetsperioden finns möjlighet att genomföra en utvärderingsresa för att följa upp och utvärdera samarbetet ur både ett akademiskt och administrativt perspektiv. Vid HB finns ett 10-tal pågående Linnaeus Palme projekt med samarbeten med lärosäten i olika delar av världen.

Ansökan och rapportering

Ansökan görs elektroniskt till Universitets- och högskolerådet (UHR) men skickas även till högskolans Linneaus-Palme-handläggare som samordnar högskolans ansökningar och lämnar högskolans samlade ramansökan som undertecknas av rektor, till UHR.

Rapportering görs elektroniskt till Universitets- och högskolerådet men lämnas också till högskolans Linneaus-Palme-handläggare som samordnar högskolans ansökningar och lämnar högskolans samlade slutrapport som undertecknas av rektor, till UHR.

Alla projektledare kommer att få ett påminnelsemail om vilka rutiner och datum som gäller.

Ingen kan resa till Afrika och förbli densamma

Agneta Welin Mod, vid tidigare Institutionen för pedagogik, reste tillsammans med en lärarkollega till Kenya på en planeringsresa inom Linneaus-Palme. Syftet med resan var att bekanta sig med lärosätet i Kenya, lärarna och utbildningen. Bra förberedelser och god kännedom om varandra ser hon som nödvändiga förutsättningar för att det ska bli ett lyckat projekt. Ju större kulturella skillnader desto viktigare blir de personliga kontakterna. Agneta besökte sina kenyanska kollegors hem, skolor i området samt provade på safari för att på ett trovärdigt sätt kunna marknadsföra studieplatserna för studenter i Borås.

Agneta berättar också om lugnet i Kenya, invånarnas överlevnadsförmåga och uppfinningsrikedom, om deras sätt att se möjligheter i det lilla. "Ingen kan resa till Afrika och komma hem som samma person", säger Agneta, "allt är så annorlunda, dofter, färger, ljus..."