Huvudmeny

Chefsutbildning

Lönesättande samtal

Utbildning riktad till chefer med fokus på lönesättande samtal.

Föreläsare: George Frick
Tisdagen den 28 augusti kl.09:00-15:00, lokal D209
Utbildningen är obligatorisk. Vid förhinder meddela HR via hr@hb.se

Partgemensamma informationstillfällen om lönesättande samtal

Mer information om lönesättande samtal på högskolan, till både dig som chef och medarbetare, finns att ta del av vid anordnade partsgemensamma (dvs både representant från arbetsgivaren/HR och Saco kommer att medverka) informationstillfällen.

För information om datum och tider samt anmälan, klicka här.

Ledarskapsutbildning

Till samtliga chefer inom akademin erbjuds ledarskapsprogrammet Det personliga ledarskapet för akademiska ledare. Utbildningen genomförs av Institutet för personal och företagsutveckling.

Till samtliga chefer inom enheten Verksamhetsstöd erbjuds ledarskapsutbildningen Klart ledarskap.

Introduktionsdag för nya chefer

En halvdag introduktionsutbildning för dig som är ny chef eller för dig som vill uppdatera dig inom följande områden.

Innehåll:
- Inledning av rektor
- Ny som chef/ledarskap i staten
- Grundläggande rättskunskap/chef vid en statlig myndighet 
- Verksamhetsstyrning och Ekonomi
- Kvalitetssystem

Fredagen den 5 oktober kl.08:30-12:00
Lokal: A716
Anmäl dig via hr@hb.se senast den 24 september.