Huvudmeny
Flygfoto på Högskolan i Borås tre byggnader i Borås, Balder, Sandgärdet och Textilhögskolan i Textile Fashion Center.

Hitta rätt

Högskolan i Borås är uppdelad på flera byggnader - Balder, Sandgärdet och Textilhögskolan. Vi finns också på Campus Varberg.

Obs! Högskolan i Borås har nyligen genomgått en stor omorganisation. Från och med den 1 juli 2014 är högskolan uppbyggd av tre akademier med ett antal sektioner vardera, samt ett samlat verksamhetsstöd. Viss verksamhet kommer att byta lokaler under 2015, sidan kommer att uppdateras så fort detta är genomfört.

Översiktskartor över byggnaderna

Balder

Bild på Balderhuset Balder är huvudbyggnaden för Högskolan i Borås och har varit det sedan 1982. Här finns föreläsningssalar, hörsalar och lektionssalar. Därutöver ligger även Gröna och Röda matsalen som tillhör lunchrestaurangen Balder (extern länk). Balder består av husen A-D på åtta plan.

I Balder hittar du följande serviceenheter

Campusservice & IT (Hus B plan 7)
Om du får problem med din dator, inloggning, e-post eller telefon är du välkommen att höra av dig till avdelningens servicedesk.

HR (Hus C plan 6)
Du har säkert träffat någon representant från HR när du anställdes. Om du har några frågor rörande din anställning eller de villkor som gäller för anställningen är du välkommen att vända dig till dem.

Reception (Hus A entréplan)
Receptionen är en del av Campusservice och IT. I receptionen kan du bl.a. köpa parkeringsbiljetter till garaget under Balder samt högskolans profilartiklar. De hjälper dig även med passerkort till högskolans lokaler. Du kommer till högskolans växel på telefonnummer: 033-435 40 00 eller genom att trycka 9 på din kontorstelefon.

Registratur (Hus C plan 7)
Registraturet ansvarar bl.a. för öppnandet av all inkommande post till högskolan. Därutöver ansvarar de för högskolans diarium och arkiv.

Vaktmästeriet (Hus B plan 3, Studentcentrum)
Vaktmästeriet är en del av Campusservice och IT och de hjälper bland annat till med support kring tekniken i högskolans undervisningslokaler, skrivare och kopiatorer. Du kan även beställa kontorsmaterial härifrån. 

Sandgärdet

Bild på Sandgärdet byggnaden

Sandgärdet ligger bredvid Balder och i de ljusa moderna lokalerna finns högskolans största föreläsningssalar. Här ligger även Sandgärdscaféet.

I Sandgärdet hittar du följande servicefunktioner

Biblioteket (Hus J)
Biblioteket ansvarar för högskolans bibliotek och erbjuder även studenter olika former av stöd.

Centrum för lärande och undervisning (CLU) (plan 6)
CLU stöder högskolans pedagogiska verksamhet. De vänder sig i första hand mot högskolans pedagogiska personal, men alla som har ett intresse av högskolepedagogik är välkomna att kontakta dem.

Textilhögskolan

Simonsland

Textilhögskolan ligger från och med hösten 2013 i Textile Fashion Center i stadsdelen Simonsland, alldeles nära högskolans övriga byggnader. Här går studenterna  som studerar inom textil och design. Här finns bl.a. en avancerad maskinpark, sysalar, textiltryckeri, maskinhallar för vävning och trikåframställning samt ett specialbibliotek.

Campus Varberg

Bild på Campus Varbergs byggnaderI Varberg finns Högskolan i Borås som en av flera högskolor på kommunens campus. Utbildningarna drivs i nära samarbete med det lokala näringslivet. Här läser studenter som utbildar sig till ingenjörer, lärare och Event Manager.