Huvudmeny

Rekrytering och karriär

Högskolan arbetar aktivt med att skapa attraktiva karriärvägar.

För undervisande och forskande personal regleras de olika anställningarna i högskolans anställningsordning.

Vidare finns möjlighet för undervisande och forskande personal att söka befordran samt arbeta för ökad meritering.