Huvudmeny

Docentmeritering

Syftet med att anta oavlönade docenter är att ge en akademisk legitimation för examinations- och huvudhandledarkompetens samt ge den sökande ett erkännande för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet.

Oavlönade docenter ska verka för goda forskarmiljöer och vara till nytta för verksamheten vid Högskolan i Borås.

Den som har doktorsexamen eller motsvarande och anser sig uppfylla stipulerade krav kan ansöka om att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Borås i ett visst ämne. Om en antagning av oavlönad docent bedöms vara till gagn för lärosätet kan den sökanden antas efter prövning.

Läs mer om docentmeritering (pdf)

Ansök om docentmeritering

Klicka på länken nedan för information om hur du ansöker om docentmeritering.

Ansök om docentmeritering