Huvudmeny
Studenter arbetar i grupp

2020-02-20

Utvärderingen av ämneslärarutbildningarna klar

Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 i undervisningsämnet svenska vid Högskolan i Borås får som samlat omdöme ”Ifrågasatt kvalitet”. Det innebär att högskolan nu har ett år på sig att rätta till de brister som identifierats. Utvärderingen är gjord av UKÄ, Universitetskanslerämbetet, med syfte både att kontrollera...

Ämneslärarutbildningen i svenska finns vid 21 lärosäten. Utvärderingen visar att det finns ett nationellt behov av att stärka kompetensen både inom språk- och litteraturdidaktik. Sammanvägt bedöms utbildningen vid Högskolan i Borås erbjuda en professionsinriktad miljö, men den vetenskapliga miljön brister när det gäller svenskämnesdidaktisk forskning. – Vi välkomnar den här granskningen och ser den som ett bra underlag för oss att använda när vi kvalitetssäkrar våra utbildningar, säger Anita...