Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Bild på högskolans cykelparkering

Mål och handlingsplaner

Högskolans övergripande mål för hållbar utveckling löper på en tidsperiod om tre år. Målen för perioden har fastställts utifrån högskolans prioriterade miljöaspekter. Nuvarande mål fastställdes för åren 2017–2019, men har förlängts att gälla även hela 2020 för att nya mål ska tas fram utifrån den nya visionen som beslutades om våren 2020. 

I den högskolegemensamma handlingsplanen redovisas övergripande mål, detaljerade mål, utredningsmål och aktiviteter som ska genomföras under perioden. Utifrån denna handlingsplan upprättas sedan specifika planer för högskolans tre akademier samt Verksamhetsstöd.

Högskolegemensamma dokument

Målperioden 2017-2019 (2020)

Akademi för textil, teknik och ekonomi

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

Handlingsplan 2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Akademi för bibliotek, information, pedagogik och IT

Handlingsplaner och uppföljningar 2017-2019

Tidigare handlingsplaner och uppföljning

Verksamhetsstöd

Handlingsplan 2020

Tidigare handlingsplaner och uppföljning