Huvudmeny

Med anledning av coronaviruset: Högskolan i Borås har förlängt gul nivå till och med 8 november. Gul nivå innebär att verksamheten fortgår men att fysisk kontakt ska minimeras så långt det är möjligt. Undervisningen sker på distans så långt det är möjligt. Håll dig uppdaterad.

Strategigruppen för hållbar högskola

Strategigruppen för hållbar högskola med rektor som ordförande är ett rådgivande organ för frågor inom hållbar utveckling.

Exempel på frågor som tas upp till diskussion är:

 • uppföljning av hållbarhetsarbetet
 • policy och långsiktiga mål inom hållbar utveckling
 • kriterier för diplomering av kurser och examensarbeten samt kriterier för klassificering av publikationer inom hållbar utveckling
 • process för bedömning och diplomering av kurser och examensarbeten
 • högskolegemensamma aktiviteter och evenemang inom hållbar utveckling samt omvärldssamverkan

Ledamöter:

 • Ordförande rektor
 • Sammankallande Birgitta Losman, rektors samordnare för hållbar utveckling
 • Linda Borglund, samordnare för lika villkor
 • Ilona Horváth, biträdande professor
 • Agnes Nagy, universitetslektor
 • Susanna Kindberg, extern ledamot
 • Jonas Söderholm, doktorand
 • Nils Lindh, extern ledamot
 • Kennert Orlenius, professor
 • Peter Ahlström, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Ann-Sofi Mårtensson, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
 • Monica Lindblad, samordnare för hållbar utveckling, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Tina Ottosson, samordnare för hållbar utveckling, Verksamhetsstöd