Huvudmeny
Arkivskåp

Arkivering

Som statlig myndighet finns det lagkrav att arkivera och bevara handlingar, dels för att lämna ut vid intresse men även för att genom dokumentationen, spegla och beskriva vår verksamhet.

Det är bra att arkivera så mycket dokumentation som möjligt från ett event du anordnar. Delar som kan arkiveras:

  • Trycksaker för eventet (inbjudan, affisch, program och andra trycksaker som kan vara för intresse)
  • Avtal, upphandling och offertförfrågan ska registreras
  • Bilder och filmer från eventet med beskrivande text (namn, datum mm.)

Vid eventuella frågor kontakta högskolans arkivarie, Åsa Enmyren, eller läs om rutiner för arkivering vid högskolan.