Huvudmeny
Paket

Gods, post och transport

Campus och hållbarhet hanterar dagligen post, gods och transporter till, från och inom högskolan.

Ankommande post

Högskolan i Borås är en statlig myndighet och måste som sådan ha ordning på sina allmänna handlingar. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. En handling kan inkomma på flera olika sätt t.ex. vanlig post, e-post, fax eller telefon. Det är varje anställds ansvar att se till att de allmänna handlingar som ska registreras i enlighet med 15 kap. 1 § sekretesslagen, är tillgängliga för registraturet, läs mer om hantering av handlingar.