Huvudmeny

Print and Collect

På Högskolan i Borås finns ett antal multifunktionsskrivare som kan användas för utskrift, kopiering och skanning. Utskriftssystemet använder sig av Print and Collect, vilket innebär att du skriver ut från datorn och därefter hämtar dina utskrifter från valfri skrivare.

Print and Collect innebär att man endast har en skrivarkö som man väljer för sina utskrifter. Sedan kan du hämta dina utskrifter från valfri skrivare genom att identifiera dig med ditt passerkort. Om du  inte hämtar ut dina utskrifter raderas de i utskriftskön efter 48 timmar, vilket innebär besparing av papper, toner och energi med en tydlig miljöaspekt i fokus.

Samtliga maskiner är av samma modell, Konica Minolta 454c, och utrustade med chipläsare för samma system som personal och studenter använder för access till våra lokaler. Du hittar en förteckning över installerade Print and Collect skrivare och dess placering under: Print and Collect-skrivare.

Funktioner via Print and Collect:Utskrift

 • Skriv ut till skrivarkön Print-And-Collect on iPrint
 • Gör de inställningar du önskar avseende pappersformat, färgval osv.
  Standardinställningarna är dubbelsidigt, svartvitt.
 • Gå till valfri Print-And-Collect-skrivare inom 48 timmar.
 • Lägg ditt passerkort på kortsymbolen på sidobordet, ett pipande ljud
  hörs när inloggning sker.
 • Klicka OK på summeringsdialogen som visar ditt aktuella saldo samt hur många utskriftsjobb du har väntande.
 • Välj funktionen Release på displayen.
 • Välj de utskriftsjobb du önskar skriva ut genom att markera enskilt
  utskriftsjobb som visas i listan eller Markera alla för att skriva ut alla.
 • Tryck på startknappen för att genomföra din utskrift.
 • Klicka STÄNG på dialogen som talar om att dina utskriftsjobb har
  köats för utskrift.
 • När du är klar med dina utskrifter loggar du ut genom att trycka på
  knappen Åtkomst till höger om displayen, följt av OK. Om inte blir du automatiskt utloggad efter en minut.


Kopiering

 • Lägg ditt passerkort på kortsymbolen på sidobordet, ett pipande ljud hörs när inloggning sker.
 • Klicka OK på summeringsdialogen som visar ditt aktuella saldo samt hur många utskriftsjobb du har väntande.
 • Välj funktionen Kopia på displayen.
 • Gör de inställningar du önskar för ditt kopieringsjobb.
 • Tryck på startknappen för att genomföra din kopiering.
 • När du är klar med dina utskrifter loggar du ut genom att trycka på knappen Åtkomst till höger om displayen, följt av OK.


Skanning

 • Lägg ditt passerkort på kortsymbolen på sidobordet, ett pipande ljud hörs när inloggning sker.
 • Klicka OK på summeringsdialogen som visar ditt aktuella saldo samt hur många utskriftsjobb du har väntande.
 • Välj funktionen Skan/Fax på displayen.
 • Gör de inställningar du önskar för ditt scanningsjobb.
 • Välj E-post Me för att skanna till din egen e-postadress. För att skanna till en annan e-postadress välj knappen Sök adress eller Direktinmatning.
 • Tryck på startknappen för att genomföra din skanning.
 • När du är klar med dina utskrifter loggar du ut genom att trycka på knappen Åtkomst till höger om displayen, följt av OK.