Huvudmeny

Nätåtkomst

I högskolans lokaler kan åtkomst till trådlös internetuppkoppling, WIFI, ske via Eduroam eller webbinloggning samt att externa besökare, så som gästföreläsare, kan få en tillfällig inloggning.

Eduroam

Eduroam finns tillgängligt i största delen av högskolans lokaler och är den uppkoppling vi rekommenderar i första hand. Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet i hela världen och finns tillgängligt på många lärosäten.

Högskolans personal anger [signatur]@hb.se vid användning av Eduroam - även när du besöker ett annat lärosäte. Observera att ditt lösenord måste följa lösenordspolicyn för att fungera med tjänsten.

Uppkoppling mot Eduroam

För att koppla upp mot Eduroam, kontrollera att det trådlösa nätverket på din enhet är på och välj till det trådlösa nätverket Eduroam. Första gången behöver du fylla i dina inloggningsuppgifter, men som sparas på din enhet så att du vid nästa gång du har täckning på Eduroam automatiskt loggas in om det trådlösa nätverk är på.

Instruktion för inloggning

Första gången du loggar in visas en fråga om certifikat, vilken du godkänner, fyll sedan i inloggningsuppgifter:
UserName: [signatur]@hb.se
Password: ditt lösenord
Logon Domain: (ska vara tomt)

Eduroam på Win7/8

Inställningsfil för snabb åtkomst till Eduroam, ladda ner och kör, följ sedan instruktionerna.
Länk till installationsfil: HB Eduroam Setup

Eduroam på Linux

Inloggningen till Eduroam fungerar som ovan med Linux, dock sker konfigurationen med hjälp av grafiskt verktyg i Gnome.

Eduroam via mobil enhet

Om du vill använda Eduroam för att koppla upp en mobil enhet mot det trådlösa nätverket, logga in med [signatur]@mobil.hb.se.

Generella inställningar
SSID (nätverksnamn): eduroam

Nätverksautentisering: WPA2
Datakryptering: AES
EAP-typ: PEAP
Autentisering: MSCHAP v2
Användarnamn: [signatur]@hb.se
TCP/IP inställningar för kortet (inklusive DNS): DHCP

Webbinloggning

Webbinloggningen är föregångaren till Eduroam för trådlös nätåtkomst på högskolan. Studenter och anställda kan använda webbinloggningen, men är numera avsett för gäster.

Instruktion för inloggning

  • Välj det trådlösa nätverket HB-GUEST (kryptering skall vara avslagen)
  • Anslutningen skall vara inställd för Servertilldelad IP-adress och DNS
  • Starta webbläsare (exempelvis Internet Explorer) och skriv valfri adress
  • Du kommer då till en inloggningssida där du loggar in med signatur och lösenord (På vissa datorer måste det trådlösa nätverkskortet aktiveras, se datorns instruktion)

Gästinloggning

Vid externa besök kan du som anställd, dock ej timanställda, själv skapa ett tillfälligt gästkonto. Du skapar gästkontot i portalen HBKAT och du kan välja om kontot ska vara giltigt i 4 timmar eller 24 timmar. Mer information om hur du skapar gästkonto.

För längre än giltighet än 24 timmar, kontakta servicedesk på Campusservice och IT, via e-post: campusservice@hb.se eller telefon: 033-435 46 90.