Huvudmeny

Byta lösenord

Som personal använder du samma inloggning till de flesta system på högskolan. Här får du tips om hur ditt lösenord bör vara utformat och hur du gör för att byta ditt lösenord.

Byta lösenord

Som personal använder du samma inloggning till de flesta system på högskolan, en så kallad Novell-inloggning. Önskar du byta lösenord gör du det via selfservice.hb.se.

Tänk på att om du har mobiltelefon eller andra enheter där du använder lösenordet och kopplar upp sig automatisk, som exempelvis GroupWise e-postsynkronisering och Edurom, behöver logga in med det nya lösenordet för att få tillgång till tjänsten. Ändrar du inte direkt är risken stor att enheten spärrar ditt konto p.g.a. felaktiga inloggningsförsök.

 

Tips vid byte av lösenord

  • Skapa ett starkt lösenord genom att sätta ihop tre slumpmässiga ord tillsammans med siffror, specialtecken, stora och små bokstäver. Lösenordet ska vara minst 8 tecken långt.
  • Välj aldrig ett lösenord som kan kopplas till dig, exempelvis bilens registreringsskylt eller personnummer.
  • Använd inte vanliga ord, som exempelvis sommar, eller kombinationer med tecken i en följd på tangentbordet.
  • Använd alltid olika lösenord för olika inloggningar och byt regelbundet lösenord för de viktigaste tjänsterna.
  • Lämna aldrig ut ditt lösenord till någon.