Huvudmeny

2019-06-18 Driftstörning telefoni - Åtgärdat

Vår operatör A3/Alltele har rapporterat om en större driftstörning i mobilnätet vilket medför att det är svårt att ringa till mobiltelefoner för närvarande. Felet är lokaliserat och felavhjälpning pågår. De har dock inte kunnat lämna någon beräknad klartid i nuläget.