Huvudmeny

2019-07-10 Säkerhetshål i Zoom-applikationen för Mac.

Det har upptäckts ett säkerhetshål i Zoom-applikatiponen för Mac. Därför rekommenderas alla som har installerat denna applikation att snarast ladda ner den senaste versionen från Zoom:s hemsida för att säkerställa att datorn inte drabbas av intrångsförsök.