Huvudmeny

Autosvar

Om du inte är på plats, eller är på tjänsteresa bör du ge besked till de som kontaktar dig via e-post att du inte är anträffbar.

Skapa autosvarsregel i GroupWise-klienten

 1. Öppna GroupWise via startmenyn och gå till menyn Verktyg och välj Regler.
 2. Skapa en ny regel och välj ett beskrivande regelnamn., exempelvis Tjänsteresa.
 3. Klicka i Mottagen och E-post för att bestämma vilka försändelser regeln ska gälla.
 4. Klicka på Definiera villkor och välj Levererad.
 5. Välj de villkor som passar din autosvarsregel, exempelvis Inom i rullistan och sedan 1 dag om din tjänsteresa gäller idag och imorgon.
 6. Klicka på Lägg till en åtgärd och välj Svara och tryck på OK. (Här kan du även välja andra passande åtgärder för din regel, exempelvis att välja att vidarebefordra försändelsen till en kollega eller funktionsbrevlåda).
 7. Skriv ett ärende för det automatiska svaret, exempelvis Semester.
 8. Skriv det meddelande som du vill ska visas i det automatiska svaret och ange det datum du är åter. Hänvisa gärna brådskande ärenden till högskolans växel.
 9. Klicka på OK och sedan på Spara för att aktivera din autosvarsregel.

 

Skapa autosvarsregel i GroupWise webbmail

 1. Logga in i  GroupWise webbmail och klicka på kugghjulssymbolen.
 2. Klicka på Regler och välj regeltypen Svara i listan och klicka på Skapa.
 3. Ange ett regelnamn och ärende, exempelvis Tjänsteresa.
 4. Skriv det meddelande som du vill ska visas i det automatiska svaret och ange det datum du är åter och klicka på Spara.
 5. Kontrollera att den nya regeln är aktiverad i regellistan och klicka på Spara.


Observera att du måste gå in och avaktivera denna regel när du kommer tillbaka.