Huvudmeny

Hantera skräppost

För att ta bort skräppost, även kallat spam, från GroupWise kan du skapa en regel som flyttar ett oönskat e-postmeddelande till en annan mapp. Denna mapp bör kontrolleras återkommande så inga önskade meddelanden hamnat där.

Skapa skäppostregel i GroupWise

  • Skapa först en ny mapp i mappskåpet i GroupWise som du namnger exempelvis SPAM där alla skräppostmeddelanden ska hamna.
  • Skapa en ny regel via menyn Verktyg, välj Regler.
  • Finns det ingen skräppostregel klicka på Ny. Finns det en regel kan du markera regeln och välja Redigera för att utöka regeln med nya ord.

Bild Spam

  • I dialogrutan Ny regel, skriv in regelnamn, exempelvis SPAM.
  • Bocka i rutan Mottaget och rutan E-post för att definiera att regeln gäller alla mottagen e-post.

Bild Spam

  • Definiera villkor för skräppostregeln för att sätta regler på vad som skall hända med all mottagen e-post. Om du exempelvis vill bli av med skräppost med rubriken VIAGRA.
  • Klicka på Definiera villkor och välj Ärende i listan och skriv in VIAGRA i fältet.

Bild Spam

  • Knappen markerad: [] används till att tala om vad regeln skall göra med texten, förvald inställning är Innehåller texten, andra alternativ är till exempel Börjar med eller Inte lika med. Här kan du exempelvis även ange en e-postadress som du får skräppost från genom att välja Eller istället för Slut. När du är nöjd med villkoret, klicka på OK.

Bild Spam

 

Bild Spam

  • Nu bestämmer du vad som ska hända om villkoren i regeln är uppfyllda, klicka på knappen Lägg till åtgärd och välj Flytta till mapp.
  • Välj mappen för skräppost som du skapade och klicka på Flytta och sedan Spara.

Tänk efter vilka ord som är lämpliga att fylla på med i skräppostregeln så att du inte slänger e-post oavsiktligt, exempelvis ordet Win (om e-posten i något fält innehåller Win Prices) skulle slänga e-post som innehåller ordet Windows.