Huvudmeny

Signatur 

Här hittar du riktlinjer för hur e-postsignaturer med Högskolan i Borås som avsändare ska se ut.

Kort version:

Förnamn Efternamn | Titel
Enhet | Högskolan i Borås
Allégatan 1 | 501 90 Borås 
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se 
______________________________________
Högskolan i Borås

Lång version (med profiltext):

Förnamn Efternamn | Titel
Enhet | Högskolan i Borås
Allégatan 1 | 501 90 Borås
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se
______________________________________
Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Kort version – kombinationsanställning:

Förnamn Efternamn
Titel 1 | Titel 2
Enhet | Enhet
Allégatan 1 | 501 90 Borås
033-435 XX XX | 07X-XXX XX XX
fornamn.efternamn@hb.se | hb.se
______________________________________
Högskolan i Borås

Riktlinjer 

Texten är svart, storlek 10 punkter. Namnet är i fetstil. Det är valfritt om man vill använda kort version eller lång version. Det finns en version för kombinationsanställning.

För att inkludera en e-postsignatur i GroupWise Windowsklient: 

 • Gå till Verktyg - Alternativ - Arbetsinställningar - Signatur.
 • Markera signatur-rutan och klicka sedan på ny.
 • Skriv in ett signaturnamn, klicka OK.
 • Kopiera sedan den e-postsignatur du önskar och klistrar i redigeringsfältet.
 • Därefter fyller du i signaturen med dina egna kontaktuppgifter.
 • Välj om signaturen ska läggas till automatiskt eller om programmet ska fråga innan – klicka OK
 • Kontrollera att länkar till din e-post och till hb.se fungerar. Länkarna ska då vara blåmarkerade och understrukna. 
  Om länkarna inte fungerar måste du skapa en hyperlänk genom att markera texten - klicka på jordgloben med länk/kedja och skriv in adressen.

 Om du vill inkludera flera signaturer (t.ex. en svensk och en engelsk)

i GroupWise Windowsklient:

 • Gå till Verktyg - Alternativ - Arbetsinställningar - Signatur.
 • Sedan klickar du på Ny, välj ett namn på signaturen, kopierar den e-postsignatur du önskar och klistrar in den i fältet.
 • Därefter fyller du i signaturen med dina egna kontaktuppgifter och klickar OK.
 • I samma fönster kan du ange vilken du vill använda som standardsignatur.
 • Kontrollera att länkar till din e-post och till hb.se fungerar. Länkarna ska då vara blåmarkerade och understrukna. 
  Om länkarna inte fungerar måste du skapa en hyperlänk genom att markera texten - klicka på jordgloben med länk/kedja och skriv in adressen.