Huvudmeny

Spamhantering

Skräppost, även kallat spam, är inte lagligt i Sverige men kommer oftast från länder där det fortfarande är lagligt. Som myndighet måste vi ta emot och hantera inkommen post. Vi kan därför inte kasta inkommen post förrän vi konstaterat att den inte kräver någon åtgärd. Detta gör att det inte är möjligt att centralt sortera bort e-post som t.ex. reklam.

Högskolan har en applikation, SpamAssassin, för att märka inkommande e-post som tycks vara spam. Programmet analyserar inkommande e-post där varje e-postmeddelande bedöms efter vissa kriterier och får ett visst antal poäng. Om resultatet når en viss poänggräns markeras e-postmeddelandet som SPAM och texten !!SPAM!! läggs till i ärenderaden.

Blockering av IP-adresser

Högskolan blockerar e-post som kommer från svartlistade IP-adresser. Som underlag för vilka IP-adresser som svartlistas använder högskolan uppgifter från spamcop.net som samlar information från internetleverantörer och användare över hela världen. När spamcop.net identifierat en spamkälla blir IP-adressen svartlistad upp till 48 timmar efter det att spamaktiviteten upphört.

E-post blockeras med följande meddelande: "Denied because xxx.xxx.xxx.xxx is listed at bl.spamcop.net (Blocked - see http://www.spamcop.net/bl.shtml?xxx.xxx.xxx.xxx) . Use registrator@hb.se to pass". Registrators adress är alltid öppen även om avsändarens e-postserver är svartlistad. En blockerad avsändare ska i första hand kontakta sin egen internetoperatör eller e-posttjänsteleverantör.