Huvudmeny

Semesterregel

När du går på semester bör du genom en semesterregel i din e-post ge besked till de som söker dig via e-post att du har semester med ett meddelande om när du är tillbaka.

För att sätta en semesterregel för din e-post i GroupWise kan du antingen gå in via GroupWise-klienten via startmenyn eller GroupWise webbmail. När du skapar och aktiverar en semesterregel skickas ett autosvar med ett meddelande om att du är på semester till de som söker dig. Din kalender blockeras även för de datum som du anger.

Regler som skickar ett autosvar innehåller ett register över vem ett svar har skickats till och ett svar skickas bara en gång till den användaren.

Skapa semesterregel i GroupWise-klienten

 1. Öppna GroupWise via startmenyn och gå till menyn Verktyg och välj Semesterregel.
 2. Klicka i Aktivera min semesterregel.
 3. Skriv ett ärende för det automatiska svaret, exempelvis Semester.
 4. Skriv det meddelande som du vill ska visas i det automatiska svaret och ange det datum du är åter. Hänvisa gärna brådskande ärenden till högskolans växel.
 5. Klicka i Svara till externa användare för att meddelandet ska skickas till e-postadresser utanför högskolan.
 6. För att din semesterregel ska aktiveras måste du även ange ett datumintervall, ett startdatum och slutdatum semesterregeln ska gälla och klicka på Spara.

 

Skapa semesterregel i GroupWise webbmail

 1. Logga in i  GroupWise webbmail och klicka på kugghjulssymbolen.
 2. Klicka på Regler och välj regeltypen Semester i listan och klicka på Skapa.
 3. Ange ett regelnamn och ärende, exempelvis Semester.
 4. Skriv det meddelande som du vill ska visas i det automatiska svaret och ange det datum du är åter och klicka på Spara.
 5. Kontrollera att den nya regeln är aktiverad i regellistan och klicka på Spara.


Observera att du måste gå in och avaktivera denna regel när du kommer tillbaka från semestern.