Huvudmeny

Vibe

Vibe är en samarbetsplattform tillgänglig för all personal på Högskolan i Borås. Verktyget ger användaren möjlighet att skapa personliga och gemensamma arbetsytor, dokumentarkiv med versionshantering, wiki, bloggar och undersökningar.

Verktyget Vibe ges ut av Novell där du har möjlighet att skapa personliga och gemensamma arbetsytor med dina kollegor och för projekt med dokumentarkiv med versionshantering, wiki, bloggar och undersökningar.

Logga in

Du loggar in i Vibe via vibe.hb.se med det användarnamn och lösenord du använder för högskolans nätverk. När du loggat in har du tillgång till en personlig arbetsyta, har du behov av en teamarbetsyta, t.ex. för organisatorisk enhet, kontakta campusservice@hb.se för beställning.

Support

Campusservice och IT använder Vibe som en samarbetsplattform och kan ge viss support på verktyget, kontakta servicedesken via e-post: campusservice@hb.se vid frågor och support.

Guider