Huvudmeny

Nätåtkomst

Inom högskolans område finns det tillgång till två trådlösa nätverk, dessa ska ses som ett komplement till det utbyggda trådbundna nätet som skall användas i första hand. Om man sitter på sitt kontor är det en stark rekommendation att man ser till att vara ansluten till nätverket via kabel. Detta är det stabilaste, snabbaste och säkraste sättet att koppla upp sig på mot nätverket och internet.   

Trådlöst nätverk

Vid de tillfällen då man behöver använda sig av det trådlösa nätverket är det i första hand Eduroam man ska koppla upp sig emot. Kvalitén och signalstyrkan på nätverket kan variera beroende på var i inom högskolans lokaler man befinner sig.

Det pågår ett kontinuerligt arbete för att bygga ut och förbättra det trådlösa nätverket men även att göra det mer driftssäkert och förbättra prestanda.

Instruktioner på hur du kopplar upp dig mot Eduroam når du via menyn till höger.


Felanmälan 

Vi ser gärna att du rapporterar in eventuella problem som du upplever med det trådlösa nätet till it@hb.se. Detta för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt vid planering av utbyggnad, även om vi inte kan åtgärda problemet direkt. Vid rapportering av problem behöver vi få information om vilken enhet du kopplat upp dig med, datum och tid, vilken lokal du befann dig i, om det var fler som upplevde problem och om du kopplat upp dig via Eduroam eller HB-GUEST.