Huvudmeny

Synkronisering

Det går att synkronisera e-post, kalender och kontakter från GroupWise till mobil enhet, vilket kan göras via GW-sync och IMAP.

GW-sync

Det vanligaste är att synkronisera e-post, kalendrar och kontakter med GW-sync (Novell Data Synchronizer). GW-sync kan synkronisera försändelser upp till 60 dagar och bilagor upp till 500KB, större bilagor syns eller aviseras inte.

Campusservice och IT måste ge varje användare tillgång till synkroniseringstjänsten innan konfigurering påbörjas, skicka din begäran till: it@hb.se.

Du ställer in synkroniseringen i din mobila enhet under Inställningar, och välj E-post. Instruktion för hur du gör steg för steg finns i Snabbguide för iPhone och iPad för högskolans personal.

IMAP

IMAP, Internet Message Access Protocol, klarar enbart att synkronisera e-post och har en begränsning på cirka 2 500 e-postmeddelanden, men har som största fördel att kunna hantera försändelser äldre än 60 dagar.

Konfigureringen görs under E-post under Inställningar. Instruktion för hur du gör steg för steg finns i Snabbguide för iPhone och iPad för högskolans personal.

SMTP-server för inkommande e-post

Servernamn för IMAP: imap.adm.hb.se
Port: 993
Kryptering: SSL
Användarnamn: Ditt användarnamn
Lösenord: Ditt Novell-lösenord

SMTP-server för utgående e-post

Servernamn SMTP: smtp.hb.se
Port: 465
Kryptering: SSL
Användarnamn: Ditt användarnamn
Lösenord: Ditt Novell-lösenord