Huvudmeny
Kommunikation

Kommunikation

Behöver du hjälp att kommunicera ett budskap? Hör av dig till oss på Kommunikation så hjälper vi dig med någon form av aktivitet.

Vi har tillgång till flera olika kanaler när du vill kommunicera. Vilken/vilka vi väljer beror på målgrupp och syfte.

Tänk att vi fungerar som en intern kommunikationsbyrå, du måste själv göra din beställning hos oss. Glöm inte att avsätta tid för produktion när du gör din tidsplan. Även pressbearbetning och nyhetsbevakning behöver bokas i god tid. Inom vissa områden fungerar vi som projektledare och anlitar externa konsulter. Vår arbetstid kostar inte någonting, men alla externa tjänster får du kostnadsförslag på.

Kontakta oss via e-post: kommunikation@hb.se när du vill ha hjälp med något.

Webbredaktionen webbredaktionen.hb.se


Tips: Så här länkar du till anställda vid högskolan

Det finns några olika sätt för att skapa en länk till en anställds kontaktsida på högskolans webben.


Uppdateringar för webben

Vi har precis fått ut några uppdateringar för webben som innehåller en del synliga förändringar: Med anledning av GDPR har vi infört en ruta för godkännande av cookies för de som besöker vår webbplats.

webbredaktionen.hb.se