Huvudmeny

Underlag för utbildningstexter

För att vi ska kunna marknadsföra högskolans utbildningar behöver vi information om vad som är viktigast att trycka på. Just nu pågår ett arbete med att ta fram en ny design för högskolans webbsidor om Utbildning.

Den nya designen på sidorna under ingången Utbildning ställer högre krav på att utbildningstexterna på ett enkelt och tydligt sätt lyfter det som är viktigast för den blivande studenten, när de väljer utbildning. Vad skiljer den utbildning du är ansvarig för från andra konkurrerande utbildningar? Finns det något unikt med din utbildning? Ingår det utlandsstudier? Ovanligt mycket praktik?

Ge oss underlag

För att ta fram texter om utbildningen som är målgruppsanpassade kommer vi att utgå från den text som är inlagd i Kursinfo och som inte kommer från utbildningsplanen. Med hjälp av informationen som du förser oss med via formuläret kommer vi att arbeta om texten och ta fram ett förslag, som du som programansvarig får läsa och godkänna.

Förslag på bilder

Har du en tanke om vilken bild eller vilket tema på bild du önskar att din utbildning har så kan du meddela detta via kommunikation@hb.se 

Om du har några frågor, prata med din akademikommunikatör eller mejla jennifer.tyden@hb.se

Utbildningstexter - underlag

Vad vill du främst framhålla för blivande studenter om den utbildning du är ansvarig för? Lista dessa nedan.