Huvudmeny

Brevmallar

Digitala mallar för användning i Word finns framtagna för Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan samt Textilhögskolan.

Mallar direkt i Word
Du kommer också åt samtliga mallar direkt i Word. Öppna Word och välj "Arkiv", "Nytt", "Mina mallar". Välj fliken "HB" för att välja en av högskolans brevmallar.

I sidhuvudet ligger vår logotype och i sidfoten står de aktuella adressuppgifterna. Samtliga finns i en svensk och en engelsk version.