Huvudmeny

Grafisk manual för Högskolan i Borås

Grafisk manual

Högskolans grafiska manual är främst till för den som jobbar med grafisk produktion.

Typsnittet Trade Gothic som omnämns i manualen finns inte installerat på alla datorer. Om du behöver det för att skapa trycksaker, postrar etc. kontaktar du Campusservice och IT.

Här kan du ladda ned högskolans grafiska profil (pdf-fil).

Har du frågor om högskolans grafiska profil, maila: kommunikation@hb.se