Huvudmeny

Policys och handböcker

Här hittar du viktiga dokument kring högskolans kommunikationsarbete. 

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicyn beskriver vad vi vill uppnå med vår kommunikation och vilka juridiska regler som behöver följas. Läs kommunikationspolicyn (pdf)

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategin ger besked om hur vi operativt arbetar med kommunikation vid Högskolan i Borås och till vilka målgrupper, samt vilka kanaler som används och vem som ansvarar för vad. Läs kommunikationsstrategin (pdf)

Skrivhandbok

Handbokens syfte är att väcka tankar om skrivande och ge dig som anställd verktyg för att skriva bättre texter. I boken får du bland annat tips om hur du anpassar din text till läsaren, specifika skrivregler för högskolan och råd om hur du undviker krångelspråk. Läs skrivhandboken (pdf)

Så här skriver vi jämställt

Handbokens syfte är att tipsa om hur man kan använda ett jämställt och inkluderande språk. I boken får du bland annat tips om hur du anpassar din texter och vad du ska tänka på när du väljer bilder. Det finns även tips på böcker att läsa i ämnet. Läs skrivhandboken (pdf)

Varumärkeshandbok

Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden.Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan i Borås är, vart vi är på väg och hur vi agerar och kommunicerar internt och externt. Läs varumärkeshandboken (pdf)

Webbstrategi

Här kan du ta del av högskolans webbstrategi med tillhörande regler. Läs webbstrategin (pdf)