Huvudmeny
Webbhandbok

Webbhandbok

Informationen nedan vänder sig till dig som redigerar information på webbplatsen, hb.se. Inför publicering av material på webben är det flera viktiga punkter att tänka på och informationen i webbhandboken är tänkta som ett stöd för att skapa en så bra webbplats som möjligt.

Vem är sidansvarig?

Sidansvarig är den person som är bäst på att svara på frågor och kontrollera om uppgifter är aktuella. Ett sidansvar är inte ett webbansvar eller ett tekniskt ansvar utan handlar om innehållet på sidan, alltså själva informationen. Om du i din tjänst ansvarar för att informera om och svara på frågor inom ett visst område innefattar detta även den information som finns att hitta på vår webbplats.

Detta innebär att du som sidansvarig emellanåt ser över informationen på sidan och kontrollerar att den fortfarande är aktuell. En del sidansvariga uppdaterar själva information i vårt webbverktyg medan andra tar hjälp vid uppdatering. Hur själva uppdateringen sker är mindre viktigt, det viktiga är att det finns någon som kan bedöma om informationen är aktuell.

Inloggning och rättigheter

Alla anställda uppmuntras till att vara delaktiga i webben för att få en aktuell och levande webb. Därför är det bra om så många som möjligt hjälps åt med innehållet. Alla som vill erbjuds därför skribenträttigheter till systemet.

Vi anser att det är viktigt att du har kunskapen att redigera enligt den behörighetsnivå du innehar. Det innebär att vi börjar med en genomgång så att du vet hur webbverktyget funkar och därefter får du möjlighet att själv göra ändringar på webben.

Under genomgången tittar vi till exempel på regler och rutiner, tillgänglighet, navigering och redigering av befintliga sidor.

Inloggning på webbplatsen sker via hb.se/login

Planera arbetet

Det är mycket att tänka på när det är dags att skapa en ny sida på hb.se. 

Du ska alltid ha koll på målgrupp, tillgänglighet och användarvänlighet, men det som är viktigast att fundera på är varför sidan ska skapas. Det innebär att svara på vad besökaren ska göra med informationen. Ska de anmäla sig till en kurs, maila tips till en e-postadress eller kanske komma på ett seminarium? Varför sidan skapas, alltså syftet, är det som kommer svara på vilken typ av material som behöver tillgängliggöras på sidan och hur detta bör struktureras.

När sidan är på plats behöver den också förvaltas, det innebär att hålla koll på informationen så att den är korrekt och aktuell. Hur ofta detta behöver göras beror lite på typen av sida.

Checklista för webbpublicering

Det är mycket att hålla ordning på när det gäller lagar, regler och riktlinjer för webben så det kan emellanåt vara svårt att komma ihåg allt. För att göra det så enkelt som möjligt har vi satt samman en kortare checklista som vi rekommenderar att du använder som ett stöd innan du lägger ut material på webben.

Kom-ihåg-lista för webbpublicering (pdf)

Vill du veta mer om hur vi jobbar med webbplatser inom offentlig sektor, kolla då in webbriktlinjer för offentlig sektor som finns på webbriktlinjer.se (extern länk)

Vad händer på webben? Kolla in webbredaktionen.hb.se webbredaktionen.hb.se


Status inför sommaren i projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben”

Det var många punkter som styrgruppen för projektet ”Nytt publiceringsverktyg för webben” gick igenom vid senaste mötet, där bland annat projektplanen beslutades.


Nytt webbpubliceringsverktyg blir EPiServer 11

Det är nu klart att nytt publiceringsverktyg för högskolans webb blir EPiServer 11.

webbredaktionen.hb.se